Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Zasady funkcjonowania

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Zasady funkcjonowania

W Szkole Podstawowej nr 133 odbywają się zajęcia dydaktyczno - wychowawcze, prowadzone w formie klasowo lekcyjnej. Lekcja trwa 45 minut.

Zajęcia w szkole odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:20 . Świetlica szkolna funkcjonuje codziennie w godzinach 7:00 – 18:00.


Do sekretariatu można się zwracać w następujących sprawach:

·       zapisy dzieci do szkoły,

·       przeniesienie do innej szkoły,

·      wydawanie duplikatów świadectw,

·       wystawianie legitymacji szkolnych,

·       wystawianie zaświadczeń o nauce,

·       sekretariat szkoły przyjmuje pisma, wnioski i podania interesantów,

·       korespondencję można dostarczać osobiście lub drogą pocztową,

·       sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących załatwiania spraw,

·      sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu
i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego.
 


Wprowadził BZMW/ext.DMatuszczak 2013-01-01
Aktualizujący Popik Jarosław (SP nr 133) 2017-10-04
Zatwierdzający Szerszeń Małgorzata (SP nr 133) 2017-10-06
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2017-10-06
Wersja standardowa