Kanał Wyżej
Zasady funkcjonowania

W Szkole Podstawowej nr 133 odbywają się zajęcia dydaktyczno - wychowawcze, prowadzone w formie klasowo lekcyjnej. Lekcja trwa 45 minut.
Zajęcia w szkole odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:20 . Świetlica szkolna funkcjonuje codziennie w godzinach 7:00 – 18:00.


Do sekretariatu można się zwracać w następujących sprawach:
·       zapisy dzieci do szkoły,
·       przeniesienie do innej szkoły,
·      wydawanie duplikatów świadectw,
·       wystawianie legitymacji szkolnych,
·       wystawianie zaświadczeń o nauce,
·       sekretariat szkoły przyjmuje pisma, wnioski i podania interesantów,
·       korespondencję można dostarczać osobiście lub drogą pocztową,
·       sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących załatwiania spraw,
·      sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu
i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego. Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Zasady funkcjonowania

Wersja standardowa